17 EKİM 2018, ÇARŞAMBA
RENAL REPLASMAN TEDAVİLERİ KURSU
Kurs Başkanları:  Tanıl Kendirli, Esra Şevketoğlu
08:15 - 08:30  AÇILIŞ 
Esra Şevketoğlu
08:30 - 09:00 Sürekli Renal Replasman Tedavi Şekilleri
Esra Şevketoğlu
09:00 - 09:30 Damar Yolu, Filtreler, Solusyonlar
Ayşe Berna Anıl
09:30 - 10:00 Antikoagülasyon
Dinçer Yıldızdaş
10:00 - 10:30 ARA
10:30 - 11:00 Tedavi Planlaması
Benan Bayrakçı
11:00 - 12:30 PRATİK UYGULAMA
Makine Kurulması - Alarmlar

Ayşe Berna Anıl, Başak Nur Akyıldız
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:00 Akut Böbrek Yetmezliğinde RRT
Esra Şevketoğlu
14:00 - 14:30 Sepsiste RRT
Benan Bayrakçı
14:30 - 15:00 Metabolik Hastalıklarda RRT
Tanıl Kendirli
15:00 - 15:30 ARA
15:30 - 16:00 RRT ve ECMO
Tanıl Kendirli
16:00 - 16:30 RRT ve İlaçlar
Başak Akyıldız
16:30 - 17:30  PRATİK UYGULAMA
Antikoagülasyon- RRT- ECMO 

Tanıl Kendirli, Esra Şevketoğlu
17:30 SERTİFİKA TÖRENİ- KAPANIŞ
17 EKİM 2018, ÇARŞAMBA
NON-İNVAZİF VE İNVAZİF MEKANİK VENTİLASYON KURSU
Kurs Başkanları: Dinçer Yıldızdaş, Murat Duman
08:15 - 08:45 Kayıt ve Tanışma
Murat Duman
08:45 - 09:15 Solunum Yetmezliği ve Non-İnvazif Mekanik Ventilasyon Endikasyonları
Nilden Tuygun
09:15 - 09:45 Yüksek Akışlı Nazal Kanül Oksijen Tedavisi
Murat Anıl
09:45 - 10:15 Non-İnvazif Uygulamalarında Hangi Cihaz, Hangi Maske, Hangi Mod
Murat Duman
10:15 - 10:45 İnvazif Mekanik Ventilasyon Modlar ve Başlangıç Ayarları
Nazik Aşılıoğlu Yener
10:45 - 11:00 ARA
11:00 - 12:00 PRATİK UYGULAMALAR
Grup 1

Yüksek Akışlı Nazal Oksijen Uygulaması

Murat Anıl, Nilden Tuygun
Grup 2

Non-İnvazif Mekanik Ventilasyon Uygulaması

Nilgün Erkek, Nazik Aşılıoğlu Yener
Grup 3

İnvazif Mekanik Ventilasyon Modlar ve Başlangıç Ayarları

Resul Yılmaz, Süleyman Bayraktar
12:00 - 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00 - 13:30 Non-İnvazif ve İnvazif Mekanik Ventilasyon Sırasında Monitorizasyon
Nilgün Erkek
13:30 - 14:00 Non-İnvazif ve İnvazif Mekanik Ventilasyon Sırasında Sedasyon ve Analjezi
Dinçer Yıldızdaş
14:00 - 14:30 Restriktif Akciğer Hastalığında Non-İnvazif ve İnvazif Mekanik Ventilasyon
Nurettin Onur Kutlu
14:30 - 15:00 ARA
15:00 - 15:30 Obstruktif Akciğer Hastalığında Non-İnvazif ve İnvazif Mekanik Ventilasyon
Bülent Karapınar
15:30 - 16:00 Non-İnvazif ve İnvazif Mekanik Ventilasyondan Ayırma
Özden Özgür Horoz
16:00 - 16:30 Yüksek Frekanslı Ossilatuvar Ventilasyon
Nilüfer Yalındağ Öztürk
16:30 - 17:30 PRATİK UYGULAMALAR
Grup 1

Restriktif Akciğer Hastalığında Non-İnvazif ve İnvazif Mekanik Ventilasyon

Nurettin Onur Kutlu, Başak Nur Akyıldız 
Grup 2

Obstruktif Akciğer Hastalığında Non-İnvazif ve İnvazif Mekanik Ventilasyon

Bülent Karapınar, Özden Özgür Horoz
Grup 3

Yüksek Frekanslı Ossilatuvar Ventilasyon

Nilüfer Yalındağ, Dinçer Yıldızdaş  
17:30 SERTİFİKA TÖRENİ- KAPANIŞ
17 EKİM 2018, ÇARŞAMBA
OLGULARLA ÇOCUK ACİL ve YOĞUN BAKIM KURSU
Kurs Başkanları: Ayşe Berna Anıl, Eylem Ulaş Saz
08:15 - 08:30 Açılış ve Tanışma
Ayşe Berna Anıl
08:30 - 09:15 Çocuk Hastaya Yapılandırılmış Acil Yaklaşım
Hayri Levent Yılmaz
09:15 - 10:00 Olgu Örnekleri ile Solunum Sıkıntılı Çocuk Yönetimi
Okşan Derinöz
10:00 - 10:45 Olgu Örnekleri ile Akut Karın Ağrısına Yaklaşım
Özlem Tekşam
10:45 - 11:00 ARA
11:00 - 11:45 Olgu Örnekleri ile Travmalı Hasta Yönetimi
Durgül Yılmaz
11:45 - 12:30 Olgu Örnekleri ile Sık Görülen Spesifik Zehirlenmelerin Yönetimi
Eylem Ulaş Saz
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:15 Hızlı Ardışık Entübasyon Uygulamaları: 3 Olgu
Deniz Tekin
14:15 - 15:00 Olgu Örnekleri ile Mekanik Ventilasyon Uygulamaları
Agop Çıtak
15:00 - 15:15 ARA
15:15 - 16:00 Olgu Örnekleri ile Şok Yönetimi
Ali Ertuğ Aslanköylü 
16:00 - 16:45 Olgu Örnekleri ile Yoğun Bakımda Sıvı-Elektrolit Tedavisi
Etem Pişkin
16:45 - 17.00 SERTİFİKA TÖRENİ- KAPANIŞ
17 EKİM 2018, ÇARŞAMBA
KRİTİK HASTA ÇOCUKLARDA YATAKBAŞI ULTRASONOGRAFİ KURSU
Kurs Başkanları: Hayri Levent Yılmaz, Oğuz Dursun
08:30 - 09:00 Açılış ve Tanışma
Oğuz Dursun
09:00 - 09:30 Ultrasonografi Cihazının Tanıtımı, Teknik Özellikleri, Çalışma İlkeleri ve Artefaktları
Oğuz Dursun
09:30 - 10:00 Akciğer Ultrasonografisi: Plevral Efüzyon, Pnömotoraks, Parankim Bulgularının Değerlendirilmesi
Tolga Köroğlu
10:00 - 10:30 ARA
10:30 - 11:00 İntestinal USG: Çocukluk Çağı Cerrahi Hastalıkların Değerlendirilmesi, Akut Batın Protokolü
Murat Anıl
11:00 - 11:30 Abdominal USG: Hepatobiliyer ve Genitoüriner Ultrasonografi
Murat Duman
11:30 - 12:00 E-FAST: Acil Serviste Bir Travma Hastasının Akut Değerlendirmesi Sırasındaki Basamaklar
Hayri Levent Yılmaz
12:00 - 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00 - 14:30 Pratik: 1 - Akciğer USG
Murat Duman, Tolga Köroğlu
Pratik: 2 - E-FAST
Hayri Levent Yılmaz, Murat Anıl
14:30 - 15:00 Ekokardiyografi : Kalbin Dört Boşluk Değerlendirilmesi, Anatomi ve İşlevler (Ejeksiyon Fraksiyonu Değerlendirmesi), Abdominal Aort/Vena Cava İnferior Çapı Ölçümü-Oranı, Perikardiyal Efüzyon
Oğuz Dursun
15:00 - 15:30 ARA
15:30 - 16:00 Vasküler USG: Kateter Yerleştirilmesi, Venöz Tromboz, Arter Trombozu, Kateter Ucu Trombüs Değerlendirmesi
Ayşe Berna Anıl
16:00 - 17:00 Pratik: 1 – Ekokardiyografi
Oğuz Dursun, Özden Özgür Horoz
Pratik: 2 – Vasküler
Ayşe Berna Anıl, Tolga Köroğlu
17:00 SERTİFİKA TÖRENİ- KAPANIŞ
17 EKİM 2018, ÇARŞAMBA
ÇOCUK ACİL VE YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ KURSU
Kurs Başkanları: Gülsen Esen Besli, Tülay Yakut, Filiz Pekgökçen
08:15 - 08:30 Açılış ve Tanışma
Tülay Yakut
08:30 - 09:15 Akut Solunum Yetmezliğinin Tanınması ve Tedavisi
Gözde Çölgüneş
09:15 - 10:00 Şokun Tanınması ve Hemşirelik Yaklaşımı
Tülay Yakut
10:00 - 10:15 ARA
10:15 - 10:45 Non-İnvazif Mekanik Ventilasyon Endikasyonları ve Uygulama Prensipleri
Ebru Melek Benligül
10:45 - 11:15 Sürekli Renal Replasman Tedavisinde Fizyolojik Prensipler ve Tedavi Modaliteleri
Tülay Yakut
11:15 - 11:45 Yüksek Akımlı Nazal Kanül Oksijen Tedavisi Endikasyonları ve Uygulama Prensipleri
Filiz Pekgökçen
11:45 - 12:30 Ağrı ve Sedasyon
Gülhan Şimşit
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:30 Non-İnvazif Mekanik Ventilasyon Uygulamaları Pratiği
Ebru Melek Benligül
14:30 - 15:30 Yüksek Akımlı Nazal Kanül Oksijen Tedavisi Ve Uygulama Pratiği
Filiz Pekgökçen
15:30 - 15:45 ARA
15:45 - 16:45 Sürekli Renal Replasman Tedavisi Uygulama Pratiği
Merve Köseoğlu
16:45 - 17:00 SERTİFİKA TÖRENİ- KAPANIŞ
17 EKİM 2018, ÇARŞAMBA
RENAL REPLASMAN TEDAVİLERİ KURSU
Kurs Başkanları:  Tanıl Kendirli, Esra Şevketoğlu
08:15 - 08:30  AÇILIŞ 
Esra Şevketoğlu
08:30 - 09:00 Sürekli Renal Replasman Tedavi Şekilleri
Esra Şevketoğlu
09:00 - 09:30 Damar Yolu, Filtreler, Solusyonlar
Ayşe Berna Anıl
09:30 - 10:00 Antikoagülasyon
Dinçer Yıldızdaş
10:00 - 10:30 ARA
10:30 - 11:00 Tedavi Planlaması
Benan Bayrakçı
11:00 - 12:30 PRATİK UYGULAMA
Makine Kurulması - Alarmlar

Ayşe Berna Anıl, Başak Nur Akyıldız
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:00 Akut Böbrek Yetmezliğinde RRT
Esra Şevketoğlu
14:00 - 14:30 Sepsiste RRT
Benan Bayrakçı
14:30 - 15:00 Metabolik Hastalıklarda RRT
Tanıl Kendirli
15:00 - 15:30 ARA
15:30 - 16:00 RRT ve ECMO
Tanıl Kendirli
16:00 - 16:30 RRT ve İlaçlar
Başak Akyıldız
16:30 - 17:30  PRATİK UYGULAMA
Antikoagülasyon- RRT- ECMO 

Tanıl Kendirli, Esra Şevketoğlu
17:30 SERTİFİKA TÖRENİ- KAPANIŞ
17 EKİM 2018, ÇARŞAMBA
NON-İNVAZİF VE İNVAZİF MEKANİK VENTİLASYON KURSU
Kurs Başkanları: Dinçer Yıldızdaş, Murat Duman
08:15 - 08:45 Kayıt ve Tanışma
Murat Duman
08:45 - 09:15 Solunum Yetmezliği ve Non-İnvazif Mekanik Ventilasyon Endikasyonları
Nilden Tuygun
09:15 - 09:45 Yüksek Akışlı Nazal Kanül Oksijen Tedavisi
Murat Anıl
09:45 - 10:15 Non-İnvazif Uygulamalarında Hangi Cihaz, Hangi Maske, Hangi Mod
Murat Duman
10:15 - 10:45 İnvazif Mekanik Ventilasyon Modlar ve Başlangıç Ayarları
Nazik Aşılıoğlu Yener
10:45 - 11:00 ARA
11:00 - 12:00 PRATİK UYGULAMALAR
Grup 1

Yüksek Akışlı Nazal Oksijen Uygulaması

Murat Anıl, Nilden Tuygun
Grup 2

Non-İnvazif Mekanik Ventilasyon Uygulaması

Nilgün Erkek, Nazik Aşılıoğlu Yener
Grup 3

İnvazif Mekanik Ventilasyon Modlar ve Başlangıç Ayarları

Resul Yılmaz, Süleyman Bayraktar
12:00 - 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00 - 13:30 Non-İnvazif ve İnvazif Mekanik Ventilasyon Sırasında Monitorizasyon
Nilgün Erkek
13:30 - 14:00 Non-İnvazif ve İnvazif Mekanik Ventilasyon Sırasında Sedasyon ve Analjezi
Dinçer Yıldızdaş
14:00 - 14:30 Restriktif Akciğer Hastalığında Non-İnvazif ve İnvazif Mekanik Ventilasyon
Nurettin Onur Kutlu
14:30 - 15:00 ARA
15:00 - 15:30 Obstruktif Akciğer Hastalığında Non-İnvazif ve İnvazif Mekanik Ventilasyon
Bülent Karapınar
15:30 - 16:00 Non-İnvazif ve İnvazif Mekanik Ventilasyondan Ayırma
Özden Özgür Horoz
16:00 - 16:30 Yüksek Frekanslı Ossilatuvar Ventilasyon
Nilüfer Yalındağ Öztürk
16:30 - 17:30 PRATİK UYGULAMALAR
Grup 1

Restriktif Akciğer Hastalığında Non-İnvazif ve İnvazif Mekanik Ventilasyon

Nurettin Onur Kutlu, Başak Nur Akyıldız 
Grup 2

Obstruktif Akciğer Hastalığında Non-İnvazif ve İnvazif Mekanik Ventilasyon

Bülent Karapınar, Özden Özgür Horoz
Grup 3

Yüksek Frekanslı Ossilatuvar Ventilasyon

Nilüfer Yalındağ, Dinçer Yıldızdaş  
17:30 SERTİFİKA TÖRENİ- KAPANIŞ
17 EKİM 2018, ÇARŞAMBA
OLGULARLA ÇOCUK ACİL ve YOĞUN BAKIM KURSU
Kurs Başkanları: Ayşe Berna Anıl, Eylem Ulaş Saz
08:15 - 08:30 Açılış ve Tanışma
Ayşe Berna Anıl
08:30 - 09:15 Çocuk Hastaya Yapılandırılmış Acil Yaklaşım
Hayri Levent Yılmaz
09:15 - 10:00 Olgu Örnekleri ile Solunum Sıkıntılı Çocuk Yönetimi
Okşan Derinöz
10:00 - 10:45 Olgu Örnekleri ile Akut Karın Ağrısına Yaklaşım
Özlem Tekşam
10:45 - 11:00 ARA
11:00 - 11:45 Olgu Örnekleri ile Travmalı Hasta Yönetimi
Durgül Yılmaz
11:45 - 12:30 Olgu Örnekleri ile Sık Görülen Spesifik Zehirlenmelerin Yönetimi
Eylem Ulaş Saz
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:15 Hızlı Ardışık Entübasyon Uygulamaları: 3 Olgu
Deniz Tekin
14:15 - 15:00 Olgu Örnekleri ile Mekanik Ventilasyon Uygulamaları
Agop Çıtak
15:00 - 15:15 ARA
15:15 - 16:00 Olgu Örnekleri ile Şok Yönetimi
Ali Ertuğ Aslanköylü 
16:00 - 16:45 Olgu Örnekleri ile Yoğun Bakımda Sıvı-Elektrolit Tedavisi
Etem Pişkin
16:45 - 17.00 SERTİFİKA TÖRENİ- KAPANIŞ
17 EKİM 2018, ÇARŞAMBA
KRİTİK HASTA ÇOCUKLARDA YATAKBAŞI ULTRASONOGRAFİ KURSU
Kurs Başkanları: Hayri Levent Yılmaz, Oğuz Dursun
08:30 - 09:00 Açılış ve Tanışma
Oğuz Dursun
09:00 - 09:30 Ultrasonografi Cihazının Tanıtımı, Teknik Özellikleri, Çalışma İlkeleri ve Artefaktları
Oğuz Dursun
09:30 - 10:00 Akciğer Ultrasonografisi: Plevral Efüzyon, Pnömotoraks, Parankim Bulgularının Değerlendirilmesi
Tolga Köroğlu
10:00 - 10:30 ARA
10:30 - 11:00 İntestinal USG: Çocukluk Çağı Cerrahi Hastalıkların Değerlendirilmesi, Akut Batın Protokolü
Murat Anıl
11:00 - 11:30 Abdominal USG: Hepatobiliyer ve Genitoüriner Ultrasonografi
Murat Duman
11:30 - 12:00 E-FAST: Acil Serviste Bir Travma Hastasının Akut Değerlendirmesi Sırasındaki Basamaklar
Hayri Levent Yılmaz
12:00 - 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00 - 14:30 Pratik: 1 - Akciğer USG
Murat Duman, Tolga Köroğlu
Pratik: 2 - E-FAST
Hayri Levent Yılmaz, Murat Anıl
14:30 - 15:00 Ekokardiyografi : Kalbin Dört Boşluk Değerlendirilmesi, Anatomi ve İşlevler (Ejeksiyon Fraksiyonu Değerlendirmesi), Abdominal Aort/Vena Cava İnferior Çapı Ölçümü-Oranı, Perikardiyal Efüzyon
Oğuz Dursun
15:00 - 15:30 ARA
15:30 - 16:00 Vasküler USG: Kateter Yerleştirilmesi, Venöz Tromboz, Arter Trombozu, Kateter Ucu Trombüs Değerlendirmesi
Ayşe Berna Anıl
16:00 - 17:00 Pratik: 1 – Ekokardiyografi
Oğuz Dursun, Özden Özgür Horoz
Pratik: 2 – Vasküler
Ayşe Berna Anıl, Tolga Köroğlu
17:00 SERTİFİKA TÖRENİ- KAPANIŞ
17 EKİM 2018, ÇARŞAMBA
ÇOCUK ACİL VE YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ KURSU
Kurs Başkanları: Gülsen Esen Besli, Tülay Yakut, Filiz Pekgökçen
08:15 - 08:30 Açılış ve Tanışma
Tülay Yakut
08:30 - 09:15 Akut Solunum Yetmezliğinin Tanınması ve Tedavisi
Gözde Çölgüneş
09:15 - 10:00 Şokun Tanınması ve Hemşirelik Yaklaşımı
Tülay Yakut
10:00 - 10:15 ARA
10:15 - 10:45 Non-İnvazif Mekanik Ventilasyon Endikasyonları ve Uygulama Prensipleri
Ebru Melek Benligül
10:45 - 11:15 Sürekli Renal Replasman Tedavisinde Fizyolojik Prensipler ve Tedavi Modaliteleri
Tülay Yakut
11:15 - 11:45 Yüksek Akımlı Nazal Kanül Oksijen Tedavisi Endikasyonları ve Uygulama Prensipleri
Filiz Pekgökçen
11:45 - 12:30 Ağrı ve Sedasyon
Gülhan Şimşit
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:30 Non-İnvazif Mekanik Ventilasyon Uygulamaları Pratiği
Ebru Melek Benligül
14:30 - 15:30 Yüksek Akımlı Nazal Kanül Oksijen Tedavisi Ve Uygulama Pratiği
Filiz Pekgökçen
15:30 - 15:45 ARA
15:45 - 16:45 Sürekli Renal Replasman Tedavisi Uygulama Pratiği
Merve Köseoğlu
16:45 - 17:00 SERTİFİKA TÖRENİ- KAPANIŞ
To Top ↑