ANA KONULAR

 • Çocukluk çağında görülen kazalar ve kazalardan koruma
 • Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Derneği protokolleri
 • İnvazif ve noninvazif mekanik ventilasyon
 • ARDS de yeni stratejiler
 • Yoğun bakımda metabolik resüsitasyon
 • Yoğun bakımda nöroresüsitasyon
 • Ekstrakorporeal tedavi yöntemleri
 • Kritik çocuk hasta transportu
 • Beslenme
 • Enfeksiyondan korunma stratejileri
 • Akılcı antibiyotik ve antifungal kullanımı
 • Sedasyon ve analjezi uygulamaları
 • Kardiyopulmoner canlandırma
 • Çocuklarda travma yönetimi
 • Yatakbaşı USG kullanımı
 • Savaşın getirdikleri: Göç ve mülteci çocuklar
 • Çocuk acil servislerinde triyaj
 • Solunum acillerinde hava yolu yönetimi ve ventilasyon
 • Solunum fizyoterapisi: Kime, ne zaman, nasıl?
 • Çocuklarda acil invazif girişimler
 • Sıvı elektrolit tedavisi
 • Akut gastroenteritlerde tedavi seçenekleri
 • Romato-hematolojik aciller
 • Sık karşılaşılan acil sorunlarda karşıt görüşler
 • Online eğitim kaynakları, yeni uygulamalar, ve uluslararası araştırma platformları
 • Çocuk Acil ve Çocuk Yoğun Bakım’dan ilginç olgu örnekleri
 • Çocuk Acil ve Çocuk Yoğun Bakım pratiğinde yapılmaması gereken 10 önemli hata
 • Ekstrakorporeal tedavilerde hemşirelik bakımı
 • Hava yolu yönetimi ve izleminde hemşirelik yaklaşımı
 • İleri yaşam desteğinde hemşirenin rolü
 • Enfeksiyon kontrolünde hemşirenin rolü
 • Yoğun bakımda yara bakımı
 • Hemşirelik izleminde kullanılan skalalar
 • Monitorizasyonda hemşire izlemi
 • Kan ve kan ürünleri uygulamalarında hemşire izlemi
 • Olgu örnekleriyle kan gazı değerlendirme
 • Olgu örnekleriyle EKG değerlendirme
 • Olgu örnekleriyle özellikli ilaç uygulamaları ve sık yapılan hatalar
 • Çocuk acil servis ve yoğun bakım hemşireliğinde simülasyon uygulamaları
 • Aile merkezli hasta bakımı
 • Çocuk hasta ile iletişim kurma yolları
 • Özellikli çocuk hastalarda hemşire bakımı
To Top ↑