18 EKİM 2018, PerŞembe
SAAT SALON A SALON B SALON C (HEMŞİRE)
08:45 - 09:00 AÇILIŞ ve AÇILIŞ KONUŞMASI    
09:00 – 09:45 RESPIRATORY MANAGEMENT

Moderators: Tolga Köroğlu, Metin Karaböcüoğlu

Respiratory Monitoring at Bedside: Actual Concepts, New Developments
Peter Rimensberger
   
09:45 - 10:30 TEAMWORK

Moderators: Oğuz Dursun, Nilüfer Yalındağ Öztürk

Physician-Nurse Collaboration and Impact on Patient and Family Outcomes
Jos M.Latour 
   
10:30 - 11:00 ARA
11:00 - 11:45 MONITORING

Moderators: Agop Çıtak, Benan Bayrakçı

Near Infrared Spectroscopy in Pediatric Intensive Care Units: An Essential Monitoring Tool or Another Distraction
Awni Al-Subu

ACİLDE FARKLI İLAÇ UYGULAMA YOLLARI

Oturum Başkanları: Murat Duman, Nilgün Erkek

11:00-11:20  Sedasyon ve Analjezide İntranazal İlaç Uygulamaları ve Etkinliği
Durgül Yılmaz

11:20-11:40 Nöbet Geçiren Çocukta İntravenöz Dışı Benzodiazepin Uygulama Yolları ve Etkinliği
Nilden Tuygun

Tartışma: 5 dakika

SEPSİSTE İPUÇLARI

Oturum Başkanları: Gamze Varlı, Gönül Temel

11:00-11:20 Acilde Erken Tanı ve Tedavide
Aylin Arıkan

11:20-11:40 Yoğun Bakım İzleminde
Hüseyin Savaş

Tartışma: 5 dakika

11:45 – 12:30

İMMÜNİTE ve ENFEKSİYON

Oturum Başkanları: Dinçer Yıldızdaş, Bülent Karapınar

11:45-12:05 Yoğun Bakımda İmmün Yetmezlikli Hasta İzlemi
Ayşe Berna Anıl

12:05-12:25 Akılcı Antifungal Kullanımı
Dinçer Yıldızdaş

Tartışma: 5 dakika

TRAUMA

Moderators: Hayri Levent Yılmaz, Murat Anıl

Management of Minor Pediatric Head Trauma and Concussion in Pediatric Patients
Silvia Bressan

KISA ve ÖZ

Oturum Başkanları: Metin Uysalol, Filiz Pekgökçen, Gülden Çölkuşu

HAVA VE DAMAR YOLU UYGULAMALARINDA İPUÇLARI


11:45-11:54 Entübasyona Hazırlık
Nuran Tiryaki

11:54-12:03 Noninvazif Mekanik Ventilasyon Maske Tipleri ve Uygulamaları
Tülay Yakut

12:03-12:12 Güvenli Enjeksiyon ve Damar Yolu Erişimi
Aylin Arıkan

12:12-12:21 Periferik Damar Yolu Erişiminde Ultrasonografi ve İnfrared Damar Bulucu Cihazlar
Ebru Melek Benligül

12:21-12:30 Santral Venöz Kateter Bakımı
Hüseyin Savaş
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:15 KISA ve ÖZ

Oturum Başkanları: Oğuz Dursun, Hayri Levent Yılmaz

YATAK BAŞI ULTRASONOGRAFİDE YENİ UFUKLAR


13:30-13:39 Trakeada
Hayri Levent Yılmaz

13:39-13:48 Akciğerde
Murat Duman

13:48-14:57 Damarda
Özgür Özden Horoz

13:57-14:06 Çalışan Kalpte
Oğuz Dursun

14:06-14:15 Duran Kalpte
Murat Anıl
 

EDUCATION

Moderators: Suzan Yıldız, Pelin Karaçay

How to Do Research While Working in the ER or PICU?
Jos M. Latour

14:15 - 15:15

UZMANINA DANIŞALIM

Oturum Başkanları: Benan Bayrakçı, Nazik Aşılıoğlu Yener

ARDS’de Ventilasyon Hedefim Ne Olmalı?

14:15-14:45 Düşük Tidal Volüm
Nilüfer Yalındağ Öztürk

14:45-15:15 Düşük “Driving Pressure’’
Esra Şevketoğlu 

KARŞIT GÖRÜŞLER

Oturum Başkanları: Nilgün Erkek, Can Demir Karacan

Septik Şokta Sıvı Resüsitasyonu Nasıl Yapılmalı?

14:15-14:30 Agresif
Sabiha Şahin

14:30-14:45 Konservatif
Okşan Derinöz


Bronşiyolitte Nebulize Hipertonik Salin Verilmeli mi?

14:45-15:00  Evet, Yararlı
Metin Uysalol

15:00-15:15 Hayır, Etkisiz
Hurşit Apa

KARŞIT GÖRÜŞLER

Oturum Başkanları: Başak Nur Akyıldız, Tülay Yakut, Leyla Çakır

Endotrakeal Tüp İçi Aspirasyonda Serum Fizyolojik

14:15-14:30 Kullanalım
Gamze Varlı

14:30-14:45 Kullanmayalım
Hüseyin Savaş


Rektal Vücut Sıcaklığı Ölçümü Yerine Hangisi Daha Güvenilir Bir Alternatiftir?

14:45-15:00 Temporal Arter Ölçümü
Emine Tuncay Ardıç

15:00-15:15 Timpanik Ölçüm
Gönül Temel
15:15 - 15:45 ARA
15:45 - 16:45 POSTOPERATİF KARDİYAK CERRAHİ-1

Oturum Başkanları: Bülent Karapınar, Tanıl Kendirli

15:45-16:05 Erken Dönemde Ekokardiyografik Değerlendirme
Erkut Öztürk

16:05-16:25 Mekanik Ventilasyonda Kalp Akciğer Etkileşimi
Benan Bayrakçı

16:25-16:45 Düşük Kardiyak Output
Dinçer Yıldızdaş 
UZMANINA DANIŞALIM

Oturum Başkanları: Nedret Uzel, Emine Suskan

15:45-16:15 Ardışık Entübasyonda Sedatif-Paralitik İlaçlar: Hastaya Göre Doğru İlaç Seçimini Nasıl Yapalım?
Durgül Yılmaz

16:15-16:45 Çocuk Acilde Hasta Önceliklendirme (Triyaj): Nasıl Yapalım, Hangi Sistemi Kullanalım?
Özlem Tekşam      
KISSADAN HİSSE

Oturum Başkanları:Süleyman Bayraktar, Resmiye Aydın, Mücella Arı
 

Başınıza Gelmesini İstemeyeceğiniz Önemli Olaylar: Olgu Sunumları

15:45-16:15 Çocuk Acilde
Filiz Pekgökçen

16:15-16:45 Çocuk Yoğun Bakımda
Tülay Yakut
16:45 - 17:45

KALİTE ve PROGNOZ

Oturum Başkanları: Agop Çıtak, Etem Pişkin

16:45-17:15 Yoğun Bakımda Skorlama Sistemleri
Nurettin Onur Kutlu

17:15-17:45 Canlandırma Sonrası Komadaki Hastada Prognoz Tayini
Tanıl Kendirli 

KALİTE ve PROGNOZ

Oturum Başkanları: Özlem Tekşam, Adnan Öztürk

16:45-17:05 Acilde Hasta Yönetiminin Yoğun Bakım Prognozuna Etkisi
Murat Duman

17:05-17:25 Sepsis Tanı, Tedavi ve Performans Paketlerinin Kullanımının Prognoza Etkisi
Eylem Ulaş Saz

17:25-17:45 Canlandırmada Liderlik ve Ekip Dinamiği: Video Gösterimli Sunum
Gülser Esen Besli
TRAVMA

Oturum Başkanları: Nilgün Erkek, Nurkan Akıncı, Selvinaz Yıldıran

Çoğul Travmalı Hastada Hemşirelik Bakımı

16:45-17:15 Çocuk Acilde
Sema Yörükbay Kaplan

17:15-17:45 Çocuk Yoğun Bakımda
Ayşe Menemencioğlu
17:45 - 18:45 TARTIŞMALI POSTER
Oturum Başkanları: Rana İşgüder, Nazik Aşılıoğlu Yener, Etem Pişkin
TARTIŞMALI POSTER
Oturum Başkanları: Sabiha Şahin, Metin Uysalol, Deniz Tekin
TARTIŞMALI POSTER
Oturum Başkanları: Filiz Pekgökçen, Gamze Varlı
20:00 Dernek Toplantısı (Tüm Üyelere Açık)

19 EKİM 2018, Cuma
SAAT SALON A  SALON B SALON C (HEMŞİRE)
08:00 - 09:00 SÖZLÜ BİLDİRİLER (Kahvaltılı)
Oturum Başkanları: Agop Çıtak, Hasan Ağın
SÖZLÜ BİLDİRİLER (Kahvaltılı)
Oturum Başkanları: Durgül Yılmaz, Okşan Derinöz
SÖZLÜ BİLDİRİLER (Kahvaltılı)
Oturum Başkanları: Etem Pişkin,
Pelin Karaçay
09:00 - 09:45 RESPIRATORY MANAGEMENT

Moderators: Dinçer Yıldızdaş, Tanıl Kendirli

Has High Frequency Oscillatory Ventilation (HFOV) Still Place in Pediatric ARDS?
Peter Rimensberger
RESPIRATORY MANAGEMENT

Moderators: Murat Duman, Özlem Tekşam

High-flow Nasal Cannula in Pediatrics: Scientific Evidence, Established Therapy, or Magic?
Awni Al-Subu

HAVAYOLU YÖNETİMİ

Oturum Başkanları: Tülay Yakut, Resmiye Aydın

09:00-09:20 Mekanik Ventilasyonda Havayolu Bakımı Nemlendirme ve İnhalasyon Tedavileri
Gamze Varlı

09:20-09:40 Yüksek Akış Nazal Kanül Oksijen Tedavisinde İzlem
Sema Yörükbay Kaplan

Tartışma: 5 dakika

09:45 - 10:30

KARŞIT GÖRÜŞLER

Oturum Başkanları: Hasan Ağın, Resul Yılmaz

Canlandırma Sonrası Hipotermi

09:45-10:05 Yapalım
Süleyman Bayraktar

10:05-10:25 Yapmayalım
Ali Ertuğ Aslanköylü

Tartışma: 5 dakika

RESEARCH

Moderators: Eylem Ulaş Saz, Okşan Derinöz

Research in European Pediatric Emergency Medicine (REPEM) Network
Silvia Bressan

AĞRI ve ATEŞ

Oturum Başkanları: Gönül Temel, Selvinaz Yıldıran

09:45-10:05 Ağrı Yönetiminde Non-Farmakolojik Uygulamalar
Gözde Çölgüneş

10:05-10:25 Ateş Tedavisinde Doğrular ve Yanlışlar
Resmiye Aydın

Tartışma: 5 dakika

10:30 - 11:00 ARA
11:00 - 11:45 İNTERAKTİF ULTRASONOGRAFİ OTURUMU: TANINIZ NEDİR?

Oğuz Dursun, Gülser Esen Besli
  RESUSCITATION

Moderators: Pelin Karaçay, Suzan Yıldız

Parents During Resuscitation: Are We Ready to Support This?
Jos M. Latour
11:45 - 12:30 KISA ve ÖZ

Oturum Başkanları: Agop Çıtak, Esra Şevketoğlu

ZOR DURUMLARDA POTANSİYEL ÇÖZÜMLER

11:45-11:54 Tıkanmış Kateter
Nazik Aşılıoğlu Yener

11:54-12:03 Enfekte Kateter
Ener Çağrı Dinleyici

12:03-12:12 Kateter İlişkili Derin Ven Trombozu
Oğuz Dursun

12:12-12:21 Akciğer Açma Manevrası
Hasan Ağın

12:21-12:30 Çift Akciğer Ventilasyonu
Demet Demirkol  
KISA ve ÖZ

Oturum Başkanları: Gülser Esen Besli, Deniz Tekin

ACİL UYGULAMALARDA İPUÇLARI

11:45-11:54  Kafa Travmalı Hastada Entübasyon
Özlem Tekşam

11:54-12:03 Acil Krikotirotomi
Gülçin Bozlu

12:03-12:12 İğne Torakostomi
Alkan Bal

12:12-12:21 Perikardiyosentez
Erkut Öztürk

12:21-12:30 Santral Venöz Kateterizasyon
Nilgün Erkek

ÖZELLİKLİ BAKIM ve UYGULAMALAR

Oturum Başkanları: Nilüfer Yalındağ Öztürk, Ayşe Menemencioğlu

11:45-12:05 Yara Bakımı
Tülay Yakut

12:05-12:25 Yüksek Riskli İlaç Uygulamaları
Mücella Arı

Tartışma: 5 dakika 

12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:30 SEPSİSTE EKSTRAKORPOREAL TEDAVİLER

Oturum Başkanları: Halit Çam, Hasan Ağın
  
13:30-13:50 Renal Replasman Tedavileri
Başak Nur Akyıldız

13:50-14:10 Plazma Değişimi ve İmmunadsorbsiyon
Esra Şevketoğlu

14:10-14:30 Ekstrakorporeal Membran Oksijenizasyonu (ECMO)
Gökhan Kalkan

YÜKSEK AKIM NAZAL KANÜL OKSİJEN TEDAVİSİNDE İNCELİKLER

Oturum Başkanları: Durgül Yılmaz, Hurşit Apa

13:30-13:50 Hasta Seçimi ve Başlangıç Ayarları
Nilden Tuygun

13:50-14:10  Aerosol Uygulamaları, Sedasyon
Nilgün Erkek

14:10-14:30 İzlem ve Ayırma
Deniz Tekin  

EĞİTİM

Oturum Başkanları: Gülser Esen Besli, Aylin Arıkan

13:30-14:00 Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon: Nasıl Daha Etkili Şekilde Kullanabiliriz?
Pelin Karaçay

14:00-14:30 Kritik Hasta Çocukta Simülasyon Uygulama Örneği: Video Gösterimli Sunum
Leyla Çakır
14:30 - 15:30 POSTOPERATİF KARDİYAK CERRAHİ-2

Oturum Başkanları: Tolga Köroğlu, Nilüfer Yalındağ Öztürk  

14:30-14:50 Non-Kardiyak Komplikasyonlar
Bülent Karapınar

14:50-15:10 Akılcı İnotrop Kullanımı
Nurgül Yurtseven

15:10-15:30 Ne Zaman ECMO?
Tanıl Kendirli            
EĞİTİM ve TEKNOLOJİ

Oturum Başkanları: Hayri Levent Yılmaz, Metin Uysalol

14:30-15:00 Acilde Hayatımızı Kolaylaştıran Akıllı Telefon Uygulamaları
Eylem Ulaş Saz
 
15:00-15:30 Serbest, Açık Erişimli Bilimsel Medya ve Platformlar (FOAMed) ve Türkiye Örneği (Acilci.net)            
Haldun Akoğlu
HASTA ÖNCELİKLENDİRME (TRİYAJ)

Oturum Başkanları: Sabiha Şahin, Sema Yörükbay Kaplan

14:30-15:00 Hasta Önceliklendirmede İlk Basamak: Pediyatrik Değerlendirme Üçgeni
Suzan Yıldız

15:00-15:30 Hasta Önceliklendirmede Kullanılan Sistemler
Selvinaz Yıldıran
15:30 - 16:00 ARA
16:00 - 17:30 SÖZLÜ BİLDİRİLER

Oturum Başkanları: Tanıl Kendirli, Başak Nur Akyıldız
SÖZLÜ BİLDİRİLER

Oturum Başkanları: Murat Anıl, Nilden Tuygun

SÖZLÜ BİLDİRİLER

Oturum Başkanları: Suzan Yıldız, Tülay Yakut
17:30 - 18:15 VİDEO KONFERANS

Oturum Başkanları: Demet Demirkol, Dinçer Yıldızdaş

Management of Septic Shock and MOF
Joseph A. Carcillo 
   

20 EKİM 2018, Cumartesi
SAAT SALON A SALON B SALON C (HEMŞİRE)
08:30 - 09:30 DR SUAT BİÇER OTURUMU
KAZALAR VE YARALANMALAR


Oturum Başkanları: Dinçer Yıldızdaş, Nilden Tuygun

08:30-09:00 Sağlık Bakanlığı Çocuk Güvenliği Programı
Başak Tezel
 
09:00-09:30 Kaza ve Yaralanmalardan Korunma
Agop Çıtak 
  EKSTRAKORPOREAL TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Oturum Başkanları: Tanıl Kendirli, Nazan Arslan

08:30-09:00 Sürekli Renal Replasman Tedavileri
Tülay Yakut

09:00-09:30 ECMO'da Hemşirelik Uygulaması
Gülden Çölkuşu
09:30 - 11:00 DR. MURAT DERBENT OTURUMU
ÇOCUK ACİL VE YOĞUN BAKIM DERNEĞİ PROTOKOLLERİ


Oturum Başkanları: Tolga Köroğlu, Murat Duman
 
09:30-10:00 Ateşi Olan Çocuğa Yaklaşım  
Hayri Levent Yılmaz
 
10:00-10:30 Sepsis ve Septik Şok  
Murat Duman
 
10:30-11:00 Renal Replasman Tedavileri
Demet Demirkol 
  TEKNOLOJİ

Oturum Başkanları: Ayşe Berna Anıl, Mücella Arı

09:30-10:00 Çocuk Yoğun Bakımda Kayıt Sistemleri
Ebru Melek Benligül

10:00-10:30 Hemodinamik İzlemde Yeni Teknikler
Nazan Arslan

10:30-11:00 Hastane Enfeksiyonlarının Kontrolünde Yenilikçi Uygulamalar
Nurkan Akıncı
11:00 - 11:30 ARA
11:30 - 12:30 YOĞUN BAKIMDA BESLENME

Oturum Başkanları: Gökhan Kalkan, Ayşe Berna Anıl

11:30-11:50 Ne Zaman Başlayalım?
Resul Yılmaz

11:50-12:10 "Permisif Underfeeding"
Etem Pişkin

12:10- 12:30 Intolerans
Rana İşgüder
TRAVMA

Oturum Başkanları: Eylem Ulaş Saz, Tanju Çelik

11:30-12:00 Bermuda Şeytan Üçgeni: Koagülopati, Asidoz, Hipotermi
Murat Anıl

12:00-12:30 Masif Transfüzyonda ES, TDP, PLT: En İyi Oran Hangisi?
Okşan Derinöz    
UZMANINA DANIŞALIM (Olgu Örnekleriyle)

Oturum Başkanları: Ebru Melek Benligül, Filiz Pekgökçen

11:30-11:50  Kan Gazı Değerlendirme
Leyla Telhan

11:50-12:10 EKG Değerlendirme
Deniz Tekin

12:10-12:30 Soluk Sonu CO2 Değerlendirme
Mücella Arı
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 15:30 YETERLİLİK SINAVI
15:30 - 15:45  KAPANIŞ
18 EKİM 2018, PerŞembe
SAAT SALON A SALON B SALON C (HEMŞİRE)
08:45 - 09:00 AÇILIŞ ve AÇILIŞ KONUŞMASI    
09:00 – 09:45 RESPIRATORY MANAGEMENT

Moderators: Tolga Köroğlu, Metin Karaböcüoğlu

Respiratory Monitoring at Bedside: Actual Concepts, New Developments
Peter Rimensberger
   
09:45 - 10:30 TEAMWORK

Moderators: Oğuz Dursun, Nilüfer Yalındağ Öztürk

Physician-Nurse Collaboration and Impact on Patient and Family Outcomes
Jos M.Latour 
   
10:30 - 11:00 ARA
11:00 - 11:45 MONITORING

Moderators: Agop Çıtak, Benan Bayrakçı

Near Infrared Spectroscopy in Pediatric Intensive Care Units: An Essential Monitoring Tool or Another Distraction
Awni Al-Subu

ACİLDE FARKLI İLAÇ UYGULAMA YOLLARI

Oturum Başkanları: Murat Duman, Nilgün Erkek

11:00-11:20  Sedasyon ve Analjezide İntranazal İlaç Uygulamaları ve Etkinliği
Durgül Yılmaz

11:20-11:40 Nöbet Geçiren Çocukta İntravenöz Dışı Benzodiazepin Uygulama Yolları ve Etkinliği
Nilden Tuygun

Tartışma: 5 dakika

SEPSİSTE İPUÇLARI

Oturum Başkanları: Gamze Varlı, Gönül Temel

11:00-11:20 Acilde Erken Tanı ve Tedavide
Aylin Arıkan

11:20-11:40 Yoğun Bakım İzleminde
Hüseyin Savaş

Tartışma: 5 dakika

11:45 – 12:30

İMMÜNİTE ve ENFEKSİYON

Oturum Başkanları: Dinçer Yıldızdaş, Bülent Karapınar

11:45-12:05 Yoğun Bakımda İmmün Yetmezlikli Hasta İzlemi
Ayşe Berna Anıl

12:05-12:25 Akılcı Antifungal Kullanımı
Dinçer Yıldızdaş

Tartışma: 5 dakika

TRAUMA

Moderators: Hayri Levent Yılmaz, Murat Anıl

Management of Minor Pediatric Head Trauma and Concussion in Pediatric Patients
Silvia Bressan

KISA ve ÖZ

Oturum Başkanları: Metin Uysalol, Filiz Pekgökçen, Gülden Çölkuşu

HAVA VE DAMAR YOLU UYGULAMALARINDA İPUÇLARI


11:45-11:54 Entübasyona Hazırlık
Nuran Tiryaki

11:54-12:03 Noninvazif Mekanik Ventilasyon Maske Tipleri ve Uygulamaları
Tülay Yakut

12:03-12:12 Güvenli Enjeksiyon ve Damar Yolu Erişimi
Aylin Arıkan

12:12-12:21 Periferik Damar Yolu Erişiminde Ultrasonografi ve İnfrared Damar Bulucu Cihazlar
Ebru Melek Benligül

12:21-12:30 Santral Venöz Kateter Bakımı
Hüseyin Savaş
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:15 KISA ve ÖZ

Oturum Başkanları: Oğuz Dursun, Hayri Levent Yılmaz

YATAK BAŞI ULTRASONOGRAFİDE YENİ UFUKLAR


13:30-13:39 Trakeada
Hayri Levent Yılmaz

13:39-13:48 Akciğerde
Murat Duman

13:48-14:57 Damarda
Özgür Özden Horoz

13:57-14:06 Çalışan Kalpte
Oğuz Dursun

14:06-14:15 Duran Kalpte
Murat Anıl
 

EDUCATION

Moderators: Suzan Yıldız, Pelin Karaçay

How to Do Research While Working in the ER or PICU?
Jos M. Latour

14:15 - 15:15

UZMANINA DANIŞALIM

Oturum Başkanları: Benan Bayrakçı, Nazik Aşılıoğlu Yener

ARDS’de Ventilasyon Hedefim Ne Olmalı?

14:15-14:45 Düşük Tidal Volüm
Nilüfer Yalındağ Öztürk

14:45-15:15 Düşük “Driving Pressure’’
Esra Şevketoğlu 

KARŞIT GÖRÜŞLER

Oturum Başkanları: Nilgün Erkek, Can Demir Karacan

Septik Şokta Sıvı Resüsitasyonu Nasıl Yapılmalı?

14:15-14:30 Agresif
Sabiha Şahin

14:30-14:45 Konservatif
Okşan Derinöz


Bronşiyolitte Nebulize Hipertonik Salin Verilmeli mi?

14:45-15:00  Evet, Yararlı
Metin Uysalol

15:00-15:15 Hayır, Etkisiz
Hurşit Apa

KARŞIT GÖRÜŞLER

Oturum Başkanları: Başak Nur Akyıldız, Tülay Yakut, Leyla Çakır

Endotrakeal Tüp İçi Aspirasyonda Serum Fizyolojik

14:15-14:30 Kullanalım
Gamze Varlı

14:30-14:45 Kullanmayalım
Hüseyin Savaş


Rektal Vücut Sıcaklığı Ölçümü Yerine Hangisi Daha Güvenilir Bir Alternatiftir?

14:45-15:00 Temporal Arter Ölçümü
Emine Tuncay Ardıç

15:00-15:15 Timpanik Ölçüm
Gönül Temel
15:15 - 15:45 ARA
15:45 - 16:45 POSTOPERATİF KARDİYAK CERRAHİ-1

Oturum Başkanları: Bülent Karapınar, Tanıl Kendirli

15:45-16:05 Erken Dönemde Ekokardiyografik Değerlendirme
Erkut Öztürk

16:05-16:25 Mekanik Ventilasyonda Kalp Akciğer Etkileşimi
Benan Bayrakçı

16:25-16:45 Düşük Kardiyak Output
Dinçer Yıldızdaş 
UZMANINA DANIŞALIM

Oturum Başkanları: Nedret Uzel, Emine Suskan

15:45-16:15 Ardışık Entübasyonda Sedatif-Paralitik İlaçlar: Hastaya Göre Doğru İlaç Seçimini Nasıl Yapalım?
Durgül Yılmaz

16:15-16:45 Çocuk Acilde Hasta Önceliklendirme (Triyaj): Nasıl Yapalım, Hangi Sistemi Kullanalım?
Özlem Tekşam      
KISSADAN HİSSE

Oturum Başkanları:Süleyman Bayraktar, Resmiye Aydın, Mücella Arı
 

Başınıza Gelmesini İstemeyeceğiniz Önemli Olaylar: Olgu Sunumları

15:45-16:15 Çocuk Acilde
Filiz Pekgökçen

16:15-16:45 Çocuk Yoğun Bakımda
Tülay Yakut
16:45 - 17:45

KALİTE ve PROGNOZ

Oturum Başkanları: Agop Çıtak, Etem Pişkin

16:45-17:15 Yoğun Bakımda Skorlama Sistemleri
Nurettin Onur Kutlu

17:15-17:45 Canlandırma Sonrası Komadaki Hastada Prognoz Tayini
Tanıl Kendirli 

KALİTE ve PROGNOZ

Oturum Başkanları: Özlem Tekşam, Adnan Öztürk

16:45-17:05 Acilde Hasta Yönetiminin Yoğun Bakım Prognozuna Etkisi
Murat Duman

17:05-17:25 Sepsis Tanı, Tedavi ve Performans Paketlerinin Kullanımının Prognoza Etkisi
Eylem Ulaş Saz

17:25-17:45 Canlandırmada Liderlik ve Ekip Dinamiği: Video Gösterimli Sunum
Gülser Esen Besli
TRAVMA

Oturum Başkanları: Nilgün Erkek, Nurkan Akıncı, Selvinaz Yıldıran

Çoğul Travmalı Hastada Hemşirelik Bakımı

16:45-17:15 Çocuk Acilde
Sema Yörükbay Kaplan

17:15-17:45 Çocuk Yoğun Bakımda
Ayşe Menemencioğlu
17:45 - 18:45 TARTIŞMALI POSTER
Oturum Başkanları: Rana İşgüder, Nazik Aşılıoğlu Yener, Etem Pişkin
TARTIŞMALI POSTER
Oturum Başkanları: Sabiha Şahin, Metin Uysalol, Deniz Tekin
TARTIŞMALI POSTER
Oturum Başkanları: Filiz Pekgökçen, Gamze Varlı
20:00 Dernek Toplantısı (Tüm Üyelere Açık)
19 EKİM 2018, Cuma
SAAT SALON A  SALON B SALON C (HEMŞİRE)
08:00 - 09:00 SÖZLÜ BİLDİRİLER (Kahvaltılı)
Oturum Başkanları: Agop Çıtak, Hasan Ağın
SÖZLÜ BİLDİRİLER (Kahvaltılı)
Oturum Başkanları: Durgül Yılmaz, Okşan Derinöz
SÖZLÜ BİLDİRİLER (Kahvaltılı)
Oturum Başkanları: Etem Pişkin,
Pelin Karaçay
09:00 - 09:45 RESPIRATORY MANAGEMENT

Moderators: Dinçer Yıldızdaş, Tanıl Kendirli

Has High Frequency Oscillatory Ventilation (HFOV) Still Place in Pediatric ARDS?
Peter Rimensberger
RESPIRATORY MANAGEMENT

Moderators: Murat Duman, Özlem Tekşam

High-flow Nasal Cannula in Pediatrics: Scientific Evidence, Established Therapy, or Magic?
Awni Al-Subu

HAVAYOLU YÖNETİMİ

Oturum Başkanları: Tülay Yakut, Resmiye Aydın

09:00-09:20 Mekanik Ventilasyonda Havayolu Bakımı Nemlendirme ve İnhalasyon Tedavileri
Gamze Varlı

09:20-09:40 Yüksek Akış Nazal Kanül Oksijen Tedavisinde İzlem
Sema Yörükbay Kaplan

Tartışma: 5 dakika

09:45 - 10:30

KARŞIT GÖRÜŞLER

Oturum Başkanları: Hasan Ağın, Resul Yılmaz

Canlandırma Sonrası Hipotermi

09:45-10:05 Yapalım
Süleyman Bayraktar

10:05-10:25 Yapmayalım
Ali Ertuğ Aslanköylü

Tartışma: 5 dakika

RESEARCH

Moderators: Eylem Ulaş Saz, Okşan Derinöz

Research in European Pediatric Emergency Medicine (REPEM) Network
Silvia Bressan

AĞRI ve ATEŞ

Oturum Başkanları: Gönül Temel, Selvinaz Yıldıran

09:45-10:05 Ağrı Yönetiminde Non-Farmakolojik Uygulamalar
Gözde Çölgüneş

10:05-10:25 Ateş Tedavisinde Doğrular ve Yanlışlar
Resmiye Aydın

Tartışma: 5 dakika

10:30 - 11:00 ARA
11:00 - 11:45 İNTERAKTİF ULTRASONOGRAFİ OTURUMU: TANINIZ NEDİR?

Oğuz Dursun, Gülser Esen Besli
  RESUSCITATION

Moderators: Pelin Karaçay, Suzan Yıldız

Parents During Resuscitation: Are We Ready to Support This?
Jos M. Latour
11:45 - 12:30 KISA ve ÖZ

Oturum Başkanları: Agop Çıtak, Esra Şevketoğlu

ZOR DURUMLARDA POTANSİYEL ÇÖZÜMLER

11:45-11:54 Tıkanmış Kateter
Nazik Aşılıoğlu Yener

11:54-12:03 Enfekte Kateter
Ener Çağrı Dinleyici

12:03-12:12 Kateter İlişkili Derin Ven Trombozu
Oğuz Dursun

12:12-12:21 Akciğer Açma Manevrası
Hasan Ağın

12:21-12:30 Çift Akciğer Ventilasyonu
Demet Demirkol  
KISA ve ÖZ

Oturum Başkanları: Gülser Esen Besli, Deniz Tekin

ACİL UYGULAMALARDA İPUÇLARI

11:45-11:54  Kafa Travmalı Hastada Entübasyon
Özlem Tekşam

11:54-12:03 Acil Krikotirotomi
Gülçin Bozlu

12:03-12:12 İğne Torakostomi
Alkan Bal

12:12-12:21 Perikardiyosentez
Erkut Öztürk

12:21-12:30 Santral Venöz Kateterizasyon
Nilgün Erkek

ÖZELLİKLİ BAKIM ve UYGULAMALAR

Oturum Başkanları: Nilüfer Yalındağ Öztürk, Ayşe Menemencioğlu

11:45-12:05 Yara Bakımı
Tülay Yakut

12:05-12:25 Yüksek Riskli İlaç Uygulamaları
Mücella Arı

Tartışma: 5 dakika 

12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:30 SEPSİSTE EKSTRAKORPOREAL TEDAVİLER

Oturum Başkanları: Halit Çam, Hasan Ağın
  
13:30-13:50 Renal Replasman Tedavileri
Başak Nur Akyıldız

13:50-14:10 Plazma Değişimi ve İmmunadsorbsiyon
Esra Şevketoğlu

14:10-14:30 Ekstrakorporeal Membran Oksijenizasyonu (ECMO)
Gökhan Kalkan

YÜKSEK AKIM NAZAL KANÜL OKSİJEN TEDAVİSİNDE İNCELİKLER

Oturum Başkanları: Durgül Yılmaz, Hurşit Apa

13:30-13:50 Hasta Seçimi ve Başlangıç Ayarları
Nilden Tuygun

13:50-14:10  Aerosol Uygulamaları, Sedasyon
Nilgün Erkek

14:10-14:30 İzlem ve Ayırma
Deniz Tekin  

EĞİTİM

Oturum Başkanları: Gülser Esen Besli, Aylin Arıkan

13:30-14:00 Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon: Nasıl Daha Etkili Şekilde Kullanabiliriz?
Pelin Karaçay

14:00-14:30 Kritik Hasta Çocukta Simülasyon Uygulama Örneği: Video Gösterimli Sunum
Leyla Çakır
14:30 - 15:30 POSTOPERATİF KARDİYAK CERRAHİ-2

Oturum Başkanları: Tolga Köroğlu, Nilüfer Yalındağ Öztürk  

14:30-14:50 Non-Kardiyak Komplikasyonlar
Bülent Karapınar

14:50-15:10 Akılcı İnotrop Kullanımı
Nurgül Yurtseven

15:10-15:30 Ne Zaman ECMO?
Tanıl Kendirli            
EĞİTİM ve TEKNOLOJİ

Oturum Başkanları: Hayri Levent Yılmaz, Metin Uysalol

14:30-15:00 Acilde Hayatımızı Kolaylaştıran Akıllı Telefon Uygulamaları
Eylem Ulaş Saz
 
15:00-15:30 Serbest, Açık Erişimli Bilimsel Medya ve Platformlar (FOAMed) ve Türkiye Örneği (Acilci.net)            
Haldun Akoğlu
HASTA ÖNCELİKLENDİRME (TRİYAJ)

Oturum Başkanları: Sabiha Şahin, Sema Yörükbay Kaplan

14:30-15:00 Hasta Önceliklendirmede İlk Basamak: Pediyatrik Değerlendirme Üçgeni
Suzan Yıldız

15:00-15:30 Hasta Önceliklendirmede Kullanılan Sistemler
Selvinaz Yıldıran
15:30 - 16:00 ARA
16:00 - 17:30 SÖZLÜ BİLDİRİLER

Oturum Başkanları: Tanıl Kendirli, Başak Nur Akyıldız
SÖZLÜ BİLDİRİLER

Oturum Başkanları: Murat Anıl, Nilden Tuygun

SÖZLÜ BİLDİRİLER

Oturum Başkanları: Suzan Yıldız, Tülay Yakut
17:30 - 18:15 VİDEO KONFERANS

Oturum Başkanları: Demet Demirkol, Dinçer Yıldızdaş

Management of Septic Shock and MOF
Joseph A. Carcillo 
   
20 EKİM 2018, Cumartesi
SAAT SALON A SALON B SALON C (HEMŞİRE)
08:30 - 09:30 DR SUAT BİÇER OTURUMU
KAZALAR VE YARALANMALAR


Oturum Başkanları: Dinçer Yıldızdaş, Nilden Tuygun

08:30-09:00 Sağlık Bakanlığı Çocuk Güvenliği Programı
Başak Tezel
 
09:00-09:30 Kaza ve Yaralanmalardan Korunma
Agop Çıtak 
  EKSTRAKORPOREAL TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Oturum Başkanları: Tanıl Kendirli, Nazan Arslan

08:30-09:00 Sürekli Renal Replasman Tedavileri
Tülay Yakut

09:00-09:30 ECMO'da Hemşirelik Uygulaması
Gülden Çölkuşu
09:30 - 11:00 DR. MURAT DERBENT OTURUMU
ÇOCUK ACİL VE YOĞUN BAKIM DERNEĞİ PROTOKOLLERİ


Oturum Başkanları: Tolga Köroğlu, Murat Duman
 
09:30-10:00 Ateşi Olan Çocuğa Yaklaşım  
Hayri Levent Yılmaz
 
10:00-10:30 Sepsis ve Septik Şok  
Murat Duman
 
10:30-11:00 Renal Replasman Tedavileri
Demet Demirkol 
  TEKNOLOJİ

Oturum Başkanları: Ayşe Berna Anıl, Mücella Arı

09:30-10:00 Çocuk Yoğun Bakımda Kayıt Sistemleri
Ebru Melek Benligül

10:00-10:30 Hemodinamik İzlemde Yeni Teknikler
Nazan Arslan

10:30-11:00 Hastane Enfeksiyonlarının Kontrolünde Yenilikçi Uygulamalar
Nurkan Akıncı
11:00 - 11:30 ARA
11:30 - 12:30 YOĞUN BAKIMDA BESLENME

Oturum Başkanları: Gökhan Kalkan, Ayşe Berna Anıl

11:30-11:50 Ne Zaman Başlayalım?
Resul Yılmaz

11:50-12:10 "Permisif Underfeeding"
Etem Pişkin

12:10- 12:30 Intolerans
Rana İşgüder
TRAVMA

Oturum Başkanları: Eylem Ulaş Saz, Tanju Çelik

11:30-12:00 Bermuda Şeytan Üçgeni: Koagülopati, Asidoz, Hipotermi
Murat Anıl

12:00-12:30 Masif Transfüzyonda ES, TDP, PLT: En İyi Oran Hangisi?
Okşan Derinöz    
UZMANINA DANIŞALIM (Olgu Örnekleriyle)

Oturum Başkanları: Ebru Melek Benligül, Filiz Pekgökçen

11:30-11:50  Kan Gazı Değerlendirme
Leyla Telhan

11:50-12:10 EKG Değerlendirme
Deniz Tekin

12:10-12:30 Soluk Sonu CO2 Değerlendirme
Mücella Arı
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 15:30 YETERLİLİK SINAVI
15:30 - 15:45  KAPANIŞ
To Top ↑